skolpaket

Initial checklista för att förbereda 3D-utskrift med elegoo Neptune 4 3D-skrivare
 1. Förberedelse av design:

  • Se till att din 3D-modell är redo för utskrift.
  • Använd lämplig designprogramvara (t.ex. Tinkercad, Fusion 360, SolidWorks) för att skapa eller ladda ner en 3D-modell.
  • Kontrollera modellen för eventuella fel, såsom
   icke-manifold geometri eller korsande ytor.
  • Färdiga 3D-filer för utskrift finns att hitta på exempelvis
   Thingiverse.com
   printables.com

   3D-filer behöver för elegoo cura slicer mjukvara att ha filformat som exempelvis .stl .obj .3MF
 2. Förbered 3D-fil för utskrift med programmet Elegoo Cura slicer
  Vid behov: Be din lärare om instruktioner var det kan hittas på er skoldator.
   • 2.1/ Importera din 3D-modell i mjukvaran,
    Elegoo Cura
   • 2.1-Alt1/
    -Öppna via menyn
    -Välj där du har sparat filen
    -Välj öppna
   • 2.1- Alt2/ genom att dra in 3Dmodellen från datorn in i elegoo slicer  rutan.

    

    
   • 2.3/ Placera 3D-modellen i mitten på byggplattformen
    2.3.1/ Markera din 3D-modell
    2.3.2/ Dra runt modellen i respektive riktning genom att klicka in vänster musknapp
   • 2.4/ Orientering
    Lägg 3D-modellen som har störst platt yta mot byggplattan.
    - Klicka på 1 i vänstermenyn
    -Klicka på nr 2 i vänstermenyn
    - Klicka på nr 3 på 3D-modellen
   2.5/ Välj utskrifts inställningar i högra menyn
   2.5.1/ Välj Lagerhöjd (Layer height) : En lagerhöjd på 0.2 räcker långt
   2.5.2/ Välj infyllnad av material:  15-25% (Vill du ha en stark del kan du öka till 30-60% infyllnad)
   3/ Klicka i boxen "Support"
   2.6/ Förbered 3D-modell för utskrift genom att trycka på "Slice"

   2.7/ Spara ner den skapade .gcode filen på USB-minne genom att klicka på "Save to file"

   - Välj ditt usb minne, i följnade exempel är usb-minnet "USB-Enhet (D:)
   -Välj spara

 1. Sektion Klar!

 2.  3D-printer Förberedelse:

  4.1/ Sätt på 3D-skrivaren via knappen längst bak på höger sida, Låt skrivaren starta upp
  4.2/ Kolla så att det finns plasttråd (filament) kvar på rullen ovanför skrivaren, annars be en lärare om hjälp (Skrivaren kommer också att säger till om materialet är slut, be då läraren om hjälp)
  4.3/ På 3D-skrivarens touch-display, Tryck "Print"

  4.4/ Bläddra/välj mapp där du har sparat din förberedda 3D-modell:s .Gcode fil.

  4.5/ Tryck på det namn du har sparat gcode filen till, ex EN4PRO_The Buddha.gcode  4.6 Tryck på knappen "Confirm" din 3D-utskrift startas nu.

  5. Kolla på skrivaren vid start av 3D-utskriften 

  5.1/ Var uppmärksam att inte 3D-skrivarens munstycke skrapar i och skadar bygg plattformen!!
  Ifall det händer så kommer du att
  A/ Inte se att någon plast kommer på byggplattformen
  B/ Du hör då ett metalliskt skrapande ljud från 3D-skrivaren,
  stäng då av skrivaren/Avbryt utskrift FORT för att undvika skador.
 3. Efter utskrift:

  • När utskriften är klar, låt utskriftsytan och modellen svalna innan du försöker ta bort utskriften.
  • Byggplattformen är magnetisk så du kan även lyfta av den och böja den försiktigt för att enkelt få bort modellen
  • Ta försiktigt bort utskriften från utskrifts ytan med en plast spade eller liknande verktyg, och var försiktig så att du inte skadar utskriftsytan eller modellen.
  • Om det behövs, ta bort eventuella stödstrukturer eller bottenplattor från den utskrivna objektet.
  • Städa bort eventuella överskott av filamentsträngar eller brister på utskriften och från skrivaren.

 

 


För Lärare - Kommande:

  • Underhåll av lärare/Pedagog
  • Rengör utskrifts ytan och utskrifts huvudet regelbundet för att förhindra uppbyggnad av skräp eller filamentrester.
  • Är byggplattformen mycket skitig, rengör utskriftsytan för att säkerställa korrekt vidhäftning. Detta kan göras med ljumet vatten och vid behov med isopropylalkohol eller liknande rengöringsmedel.
  • Kontrollera och kalibrera munstycket höjd mot byggplattformen regelbundet för att säkerställa optimal prestanda. Det gör du via "leveling" 
  • Förvara filamentet på rätt sätt i en torr och dammfri miljö för att förhindra fukt upptagning och nedbrytning av filamentet.